top of page
IMPER.png

imPERFECTIONs

מודל היופי של המאה ה- 21, לימד אותנו להאמין שליופי רק צורה,

מידה או צבע אחד ושכל מה שמייחד אותנו ושונה בנו הוא "פגם".

למדנו לשאוף לשלמות ולהתבייש בשונה. 

בפרויקט זה, בחרתי לצייר תמונות המציגות את אותם "פגמים" והדגשתי 

אותם באמצעות נצנצים כסופים. 

המטרה שלי הייתה להציג אותם באור שונה ומיוחד, כי הם אלה שהופכים 

אותנו למי שאנחנו.

ומי שאנחנו זה הכי יפה.

bottom of page