top of page

Harry by Noam

הייי, עצרו שנייה! זה לא רק מרצ' של הארי סטיילס! 
הקולקציה הזו נוצרה לגמרי במקרה. כל ההדפסים נוצרו בנפרד בלי שום כוונה להפוך להדפסים. ויש סיבה... ב-2020 הקורונה גילתה לי את הארי סטיילס מחדש. אחרי אחת התקופות הקשות ביותר שעברתי, הארי גרם לי להסתכל על הדברים קצת אחרת. המסרים החזקים שהוא משדר רק דרך עצם היותו מי שהוא נשארו איתי והפכו להיות חלק ממני. כל אחד מההדפסים מעביר תובנה שקיבלתי מהארי ונוצר ישר מתוך הלב שלי, בהערכה רבה לאישיות המדהימה הזו. מזמינה אתכם לקרוא את התובנות תחת הפריטים.

bottom of page